Werking


Werking

Na een eerste gesprekje kan bepaald worden welke test(s) afgenomen moeten worden.

 

De resultaten van het onderzoek worden steeds grondig besproken en een advies wordt gegeven.

 

Indien therapie wenselijk is moeten de verschillende administratieve stappen doorlopen worden.

 

Tenslotte wordt er een moment afgesproken waarop de therapie kan doorgaan. Tijdens het schooljaar blijft dit moment grotendeels ongewijzigd. Tijdens vakanties wordt een andere regeling gehanteerd, hiervoor wordt steeds een blaadje meegegeven.

Kan de therapie eens niet doorgaan op het afgesproken moment, verwittig dan tijdig. Indien gewenst zoeken we een ander moment in dezelfde week zodat de coninuïteit gegarandeerd blijft.

 

Bij de start van de therapie krijgt elk kind een schriftje. Dit wordt het werkinstrument binnen de therapie. Hierin worden opmerkingen geschreven en kunt u volgen wat we geoefend hebben. Onafgewerkte oefeningen mogen steeds afgewerkt worden (zonder verplichting), leesopdrachten kunnen herhaald worden.

 

Bij kinderen met leerproblemen (soms ook bij andere problemen) wordt contact opgenomen met de leerkracht en/of zorgco├Ârdinator zodat er een goede opvolging is van wat we oefenen in de therapie en hoever het staat met de transfer van het geleerde in de klas.

 

Aarzel niet om het schriftje in te kijken en mij aan te spreken als er zaken onduidelijk zijn of u het met iets niet eens bent.

 

Ik probeer per trimester een verslag door te sturen naar de school waarin ik de gezette stappen bespreek en de nieuwe doelstelling vooropstel.

 

Indien ik uitgenodigd word op een overleg op school, in het revalidatiecentrum, ...probeer ik steeds aanwezig te zijn. Indien dit niet lukt bezorg ik een status presens van de therapie.

 

Een goede samenwerking is noodzakelijk voor een goed verloop van de therapie. Spreek mij dus gerust aan als u vragen of opmerkingen hebt.

logomieke@gmail.com                                                                              0476/90 75 61