Tarieven

Tarieven

Via de mutualiteit kan meestal een terugbetaling verkregen worden van 75%. Sommige stoornissen (zoals articulatie) worden niet vergoed door de RIZIV. De meeste mutualiteiten hebben een pakket aanvullende verzekering die ook logopedie omvat. Vraag best na bij de mutualiteit wat zij als extra geven. Het aantal zittingen en het percentage van de terugbetaling zijn afhankelijk van uw mutualiteit.

 

Omdat ik geconventioneerd ben volg ik de tarieven die opgelegd worden door het RIZIV. Jaarlijks worden deze tarieven aangepast.


Tarief

Gewone tegemoetkoming 

Remgeld (eigen bijdrage)

Verhoogde tegemoetkoming

Remgeld (eigen bijdrage)

Onderzoeksbilan vóór het begin van een logopedische behandeling

€ 31,20 per half uur


€ 7,50 per half uur

€ 3 per half uur

Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling

€45,90

€ 11

€ 4,50

Individuele zitting van 30 minuten

op school

€23,60


€22,80

€ 5,50


€ 6,00

€ 2


€ 2

Individuele zitting van 60 minuten

€47,40

€ 11

€ 4,50


De betalingen gebeuren door middel van een overschrijving. Deze wordt bij het begin van de volgende maand meegegeven. Ik werk via derdebetalersregeling, waardoor u enkel de opleg dient te betalen. De rest van de betaling vraag ik rechtstreeks via de mutualiteit aan.

Personen die recht hebben op een voorkeursregeling bij de mutualiteit betalen een opleg van 10%.

Voor terugbetalingen via de aanvullende verzekering of behandelingen op school is een derdebetalersregeling niet mogelijk. U krijgt dan een wit briefje waarmee u een deel van het tarief kan terugkrijgen bij uw mutualiteit

 

Indien de betalingen op zich blijven wachten mag de therapie eenzijdig stopgezet worden door de logopedist.

 

logomieke@gmail.com                                                                              0476/90 75 61