Taalstoornissen


Taalstoornissen


Deze stoornissen komen zowel bij kinderen als volwassenen voor.

 

Bij kinderen gaat het vooral om problemen bij het verwerven van taal. Het taalbegrip of de productie van taal is vertraagd. Hierdoor kunnen er problemen zijn met het begrijpen van gesproken (geschreven) taal en/of worden zinnen foutief gevormd, werkwoorden foutief vervoegd, ...

Deze kinderen kunnen ook problemen hebben met auditieve vaardigheden. Hierdoor heeft het kind moeite met het verdelen in lettergrepen of in klanken (1ste leerjaar),...

Deze problemen hebben meestal een (grote) weerslag op het schools presteren.

Kinderen met taalstoornissen worden aangemeld vanaf de 1ste kleuterklas tot in de lagere school.

 

Afhankelijk van de specifieke problemen werken we aan woordenschatuitbouw, zinsbouwcorrectie of corrigeren van de foutieve vervoegingen. Daarnaast heb ik veel aandacht voor het corrigeren van spontane taal. Een goede samenwerking met de ouder(s)/leerkracht is hier erg belangrijk aangezien taal de ganse dag door geoefend moet worden.

 

De therapie kan aangrevraagd worden voor 2 jaar en wordt per half uur gegeven. Afhankelijk van de ernst van de problemen varieert de frequentie van 2 tot 5 keer per week.

 

In zeer ernstige gevallen (dysfasie) kan therapie terugbetaald worden tot de 17de verjaardag, de frequentie van de theapie valt na 2 jaar terug op max 2 halve uren per week.

 

Bij volwassenen gaat het steeds om verworven taalstoornissen; de term afasie wordt hiervoor gebruikt.

Deze taalstoornissen zijn meestal het gevolg van een hersentrauma, een CVA of hersenbloeding. In eerste instantie worden deze patiënten in het ziekenhuis en/of revalidatiecentrum behandeld. De opvolging of verder therapie kan binnen een privé-setting gebeuren.

De patiënt heeft moeite met het begrijpen van gesproken en/of geschreven taal en/of heeft problemen met het benoemen van zaken, hanteert een foutieve zinsbouw,... Bij deze patiënten zien we meestal nog andere uitval zoals halfzijdige verlamming, motorische problemen,....

 

De therapie kan aangevraagd worden voor 4 jaar en wordt per half uur gegeven. Afhankelijk van de ernst en de tijd die verstreken is sedert het letsel varieert de frequentie van 1 tot 5 keer per week


logomieke@gmail.com                                                                              0476/90 75 61