Stemstoornissen


StemstoornissenStemstoornissen zijn vaak het gevolg van verkeerd stemgebruik en kunnen bijgevolg bij volwassenen en kinderen optreden. In eerste instantie klinkt de stem sporadisch hees. In een verder stadium klinkt de stem bijna altijd hees of zijn er stembandknobbels opgetreden.

 

Meestal worden personen door de NKO-arts doorverwezen naar de logotherapie. De therapie is erop gericht het foutieve stemgebruik weg te werken.

Op deze manier kunnen knobbels (in wording) vermeden worden of verdwijnen (kleinere) knobbeltjes spontaan.

In sommige gevallen blijft een chirugische verwijdering van de knobbels nodig. Na de verwijdering zal verdere logotherapie voorgeschreven worden om terugkeer van knobbels te vermijden.

 

Therapie ifv heesheid, stemlast of stembandknobbels wordt 2 jaar terugbetaald door de mutualiteit. De therapieën worden per half uur gegeven met een gemiddelde van 1 keer per week, (max 80 zittingen/2jaar).

 

Daarnaast zien we ook patiënten met stembandverlammingen of strottenhoofdverwijderingen.

Ook deze patiënten worden doorverwezen door de NKO-arts.

Het doel van de therapie is hier vooral een verstaanbare spraak te krijgen die voldoende luid/duidelijk is voor de toehoorders.

 

Deze therapieën worden eveneens 2 jaar terugbetaald. De therapie gaat door per half uur met een gemiddelde van 1 tot 2 keer per week.

logomieke@gmail.com                                                                              0476/90 75 61