Spraakstoornissen


Spraakstoornissen


Ook hier kunnen de stoornissen optreden bij volwassenen en kinderen.

 

We spreken van een articulatiestoornis als één of meerdere klanken worden vervormd, vervangen door een andere klank of niet worden uitgesproken. Het gaat meestal om het niet exact weten hoe hij/zij een klank moet vormen gecombineerd met een verkeerde gewoonte.

Articulatieproblemen kunnen ook aanwezig zijn bij volwassenen of jongeren. Meestal gaat het om een probleem vanuit de jeugd dat niet gecorrigeerd is. Om beroepsredenen kan logotherapie dan aangewezen zijn.

 

Tijdens de behandeling worden de foutieve klanken gecorrigeerd en ingeoefend in verschillende posities en niveaus. Thuis oefenen is hierbij erg belangrijk. Het constant gebruiken van de juiste klank kan enkel bijgestuurd worden door de naaste omgeving. Deze therapie vergt dan ook een grote inspanning van iedereen die met het kind samenwerkt.

 

Articulatietherapie wordt meestal via de aanvullende verzekering terugbetaald. Het aantal zittinen en het bedrag dat terugbetaald wordt is afhankelijk van uw mutualiteit. Deze info kan u bij de logpedist of bij uw mutualiteit verkijgen. Meestel gaat het om gemiddeld 2 halve uren per week therapie.

 

Daarnaast zien we bij volwassenen ook een groep van mensen die verworven spraakproblemen hebben. Dit kan het gevolg zijn van een ziekte (parkinson, ms, mondbodemcarcinomen,....) of van een hersentrauma. In deze gevallen spreken we van dysarthrie en/of dyspraxie.

Deze personen worden meestal in eerste instantie behandeld in het ziekenhuis/revalidatiecentrum, maar sommigen melden zich ook onmiddellijk binnen een privé-setting aan.

 

Tijdens de behandelingen worden de aangetaste klanken getraind zodat de achteruitgang beperkt blijft of de klanken verstaanbaarder klinken.

 

Deze therapie kan terugbetaald worden via de mutualiteit voor 2 jaar met een gemiddelde van 1 tot 5 keer per week.

 

Voor chronische aandoeningen (parkinson, ms,...) kan een langere terugbetaling verkregen worden, deze moet jaarlijks verlengd worden.

logomieke@gmail.com                                                                              0476/90 75 61