Leerstoornissen


LeerstoornissenDeze groep vormt de grootste groep binnen de logopedische praktijk.

 

Meestal worden deze kinderen doorverwezen via de leerkracht/zorgco├Ârdinator of het CLB, maar regelmatig komen ouders ook op eigen initiatief.

 

Onderzoek van de verschillende schoolse vaardigheden is hier erg belangrijk om het onderscheid te kunnen maken tussen geïsoleerde stoornissen of algemene moeilijkheden.

 

Aan de hand van de ondezoeken bepalen we het niveau en de problemen en op dat niveau wordt de therapie gegeven. Moeilijkheden van op school mogen steeds meegeven worden naar de therapie.

 

Bij leerstoornissen is een goede samenwerking met de school noodzakelijk. Hiervoor wordt steeds een heen - en weerschriftje opgestart of wordt er nauw contact gehouden met de school via mail/persoonlijke contacten.

 

Leerstoornissen worden 2 jaar terugbetaald door de mutualiteit.

De leerstoornissen worden per half uur of per uur gegeven. Dit is afhankelijk van de eigen wensen en de concentratie van het kind. Gemiddeld wordt er 1h per week therapie gegeven, maar dit kan tot meerdere keren per week indien nodig.

logomieke@gmail.com                                                                              0476/90 75 61