Behandeling


Behandeling

Logopedie is het onderzoeken, analyseren en behandelen van problemen in de mondelinge, schriftelijke of nonverbale communicatie.

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden op het gebied van spraak, taal, stem en het gehoor. Daarnaast wordt een logopedist ingeschakeld als er sprake is van slikproblematiek of treedt hij op als stemtherapeut.

 

Logopedie richt zich dus op verschillende domeinen en doelgroepen.

Hieronder vind je een korte toelichting van de verschillende domeinen. Via de link krijg je meer informatie over de stoornissen, manier van behandelen en de duur van de therapie.

 

Taalstoornissen

Problemen bij het begrijpen van gesproken (geschreven) taal of problemen bij het formuleren van taal. Deze stoornissen kunnen  bij volwassenen (afasie) of kinderen (vertraagde taal- en/of spraakstoornis) voorkomen.

 

Spraakstoornissen

Problemen met de uitspraak van één of meerdere klanken of het algemeen onduidelijk spreken. Deze stoornissen kunnen bij kinderen/jongeren/volwassenen voorkomen, maar ook verworven zijn bij volwassenen (dysarthrie of dyspraxie).

 

Stemstoornissen

Ernstige of langdurige heesheid bij kinderen of volwassenen, soms met stembandknobbels.

Behandeling van gelaryngectomeerde (strottenhoofdverwijdering) patiënten of personen met stembandverlammingen.

 

Leerstoornissen

Deze stoornissen kunnen zich op alle vlakken van het schools presteren manifesteren. Problemen met lezen, schrijven en/of wiskunde.

 

Slikstoornissen

Slikstoornissen zijn het gevolg van een neurologisch letsel of een algemene verzwakking van de mondmotoriek.

 

Stottertherapie en gehoorrevalidatie behandel ik zelf niet omdat ik hier onvoldoende ervaring mee heb.

logomieke@gmail.com                                                                              0476/90 75 61